Avís legal

El lloc web i el domini supermercatsole.com corresponen a SUPERMERCAT SOLE, de titularitat de Sole Tubau Alemany, amb CIF 43006252R i domicili a C/ Francesc Ribera, núm. 9, de Colera (CP 17496), telèfon 972 389 031 i adreça electrònica info@supermercatsole.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a SUPERMERCAT SOLE, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. SUPERMERCAT SOLE presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. SUPERMERCAT SOLE n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a SUPERMERCAT SOLE, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a supermercatsole.com (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que SUPERMERCAT SOLE actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això SUPERMERCAT SOLE manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a SUPERMERCAT SOLE fins a la contractació expressa d’una comanda.

SUPERMERCAT SOLE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

SUPERMERCAT SOLE no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.